Disclaimer

Kaasmakerij Salland heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site www.kaasmakerijsalland.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.kaasmakerijsalland.nl en de sites die bij het www.kaasmakerijsalland.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www.kaasmakerijsalland.nl wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of niet juist is.

De inhoud van www.kaasmakerijsalland.nl mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaasmakerij Salland.

Eventuele wijzigingen op www.kaasmakerijsalland.nl kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Kaasmakerij Salland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van www.kaasmakerijsalland.nl. Kaasmakerij Salland staat er niet voor in dat de informatie op www.kaasmakerijsalland.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt. Kaasmakerij Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van www.kaasmakerijsalland.nl.

Kaasmakerij Salland kan nimmer garanderen dat www.kaasmakerijsalland.nl vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan, en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

Via www.kaasmakerijsalland.nl wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen tot sites die door derden worden onderhouden. Kaasmakerij Salland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.